Vacancy

Vacancy

Finding Solutions, Creating Opportunities

Agronom (România)

Vacancy code: AGR

Obligatiunile de baza:
Oportunitate excelentă in industria vinificației, in grupul de companii!
 
Obligațiunile de bază a postului:
 • Elaborează planuri lunare, trimestriale și anuale de lucrări agricole necesare pe sectoarele cu vie din responsabilitate.
 • Organizeaza si controleaza efectuarea la timp, corectă și calitativă a tuturor lucrărilor agricole planificate (manual și mecanizate).
 • Organizează si controlează utilizarea rațională a tuturor resurselor financiare și materiale alocate pentru intretinerea, prelucrarea și cultivarea viței de vie.
 • Stabileste planuri de lucru, controleaza si motiveaza echipa din subordine.
 • Propune metode innovative de lucrari agricole.
 • Raporteaza pe rezultatele activitatii  sale. 

Noi oferim:
 • Motivare competitivă 
 • Posibilități de instruire și dezvoltare profesională
 • Mediu de lucru dinamic
 • Acoperire cheltuieli de relocare  (cazare, automobil)

Cerințe:
 • Experiență in poziție similară min 5 ani
 • Fluență în limba română obligatoriu
 • Responsabilitate și autoorganizare
 • Studii superioare in domeniul agricol
 • Pentru cetațeni din RM, pașaport românesc și disponibilitate de relocare in România

← Back to job list
Please send your resume by E-mail:
Or download via the form

Resume form

Attach your file *
For additional details please contact the Recruitment Consultant:
+373 68503560

Subscribe to our newsletter

Please send us your email address and we will inform you about the latest job opportunities and our company news

Which of the following situations would motivate you to work for another company: