Vacancy

Vacancy

Finding Solutions, Creating Opportunities

Analist Controlling

Vacancy code: ANCN

Misiune post: responsabil de asigurarea suportul financiar, analitic și operațional managementului Băncii în realizarea sarcinilor ce îi revin în activitatea de controlling.

Responsabilități: 
 • Analizează date financiare și rapoarte pe linia de business (actual/buget/previzionări) precum și date de piața și macroeconomice.
 • Analizează activitatea curenta și propune soluții de îmbunătățire a productivității si eficienței.
 • Asigură procesele de planificare și elaborare de bugete (bugetare anuala, previziuni trimestriale) coordonate de departament.
 • Asigura analiza și raportarea referitor la performanta financiara, investiții, depreciere, costuri, proiecte etc. 
 • Este responsabil de întocmirea rapoartelor și analizelor lunare pe cost controlling.
 • Pregătește și gestionează rapoarte, comunică lunar cu liniile de business privind performanta lor financiară și aliniază cu acestea implementarea masurilor de corectare și de îmbunătățire. 
 • Asigură implementarea și dezvoltarea proiectelor de cost controlling. 
 • Se implică în elaborarea, îmbunătățirea și implementarea de metodologii de controlling în aliniere cu procedurile Grupului. 
 • Urmărește, pregătește rapoarte și oferă informații privind devierile bugetare.
Cerințe față de candidați: 
 • Studii superioare economice/financiare
 • Experiență de specialitate minim 5 ani dintre care bancară minim 2 ani
 • Cunoașterea PC la nivel avansat (MS Office, Excel, PowerPoint)
 • Cunoștințe IFRS. 
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat 
Profilul candidatului: 
 • Capacitate de diagnosticare, abordare strategica, analiză și sinteză 
 • Abilitati de negociere și comunicare
 • Capacitate de organizare și control
 • Responsabilitate și implicare
 • Tenacitate, perseverență și adaptabilitate

← Back to job list
Please send your resume by E-mail:
Or download via the form

Resume form

Attach your file *
For additional details please contact the Recruitment Consultant:
+373 22209133

Subscribe to our newsletter

Please send us your email address and we will inform you about the latest job opportunities and our company news

Which of the following situations would motivate you to work for another company: