Vacancy

Vacancy

Finding Solutions, Creating Opportunities

Chief Accountant

Vacancy code:

Organizație de Creditare Nebancară din Republica Moldova cu cel mai înalt nivel de clientizare este în căutare.

 Responsabilități:
 • Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilității și altor acte normative ce reglementează domeniu;
 • Organizarea și tinerea evidentei contabile și a activității economico-financiare a companiei;
 • Verificarea înregistrării operațiunilor economice în evidenta contabila;
 • Elaborează și prezintă rapoartele și declarațiile fiscale, statistice, CNPF.
 
Cerințe:
 • Experiență în domeniu – de la 4 ani în calitate de Contabil Șef în bancă sau companii de microfinanțare;
 • Experiență solidă în asigurarea controlului asupra utilizării corecte și cu economie a mijloacelor financiare, organizarea și asigurarea ținerii continuă a contabilității, întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare trimestriale și anuale.

Compania oferă:
 • Training-uri în diferite țări;
 • Teambuilding-uri;
 • Echipă dinamică;
 • Salarizare motivantă;
 • Grafic de lucru full-time: 09:00 - 18:00, 5 zile pe săptămână.

← Back to job list
Please send your resume by E-mail:
Or download via the form

Resume form

Attach your file *
For additional details please contact the Recruitment Consultant:
060102909

Subscribe to our newsletter

Please send us your email address and we will inform you about the latest job opportunities and our company news

Which of the following situations would motivate you to work for another company: