Vacancy

Vacancy

Finding Solutions, Creating Opportunities

Director comercial

Vacancy code: DCOR

Responsabilităţile principale:
 • Conducerea subdiviziunii de comerţ în cadrul companiei: secţia comerţ (naţional / internaţional) şi secţia marketing;
 • Elaborarea şi asigurarea implementării planului strategic de dezvoltare a companiei în domeniul comerţului;
 • Întocmirea programelor de sporire a nivelului de comerţ şi coordonarea realizării celor planificate;
 • Planificarea şi analiza vînzărilor, asigurarea condiţiilor de atingere a obiectivelor stabilite;
 • Monitorizarea şi analiza tendinţelor mondiale, regionale, locale a politicii de preţuri şi marketing, inclusiv a concurenţilor;
 • Implicarea în elaborarea strategiilor de marketing în vederea promovării produselor companiei;
 • Participă la procesul de formare a preţului la mărfurile companiei;
 • Asigurarea activităţii eficiente a subdiviziunilor de vînzări;
 • Analizează preferinţele consumatorilor şi propune elaborarea produselor noi pentru satisfacerea şi/sau stimularea cerinţelor pieţei, prin optimizarea sortimentului;
 • Analiza pieţelor – ţintă la nivel naţional, regional şi mondial, în vederea construirii strategiei de penetrare şi menţinere a cotei de vînzări planificate.

Studii, competenţe, abilităţi:
 • Studii superioare în domeniul economic;
 • Experienţă de muncă în subdiviziuni de comerţ de peste 5 ani;
 • Abilităţi dezvoltate de analiză a pieţelor şi vînzărilor;
 • Deprinderi de planificare strategică şi operaţională în domeniul vînzărilor;
 • Implicare în activităţi de vînzare a produselor noi pe piaţă naţională şi internaţională;
 • Gîndire dezvoltată în afaceri;
 • Deprinderi în organizarea sistemică a proceselor de lucru;
 • Cunoaşterea la nivel profesionist a principiilor de organizare şi conducere a serviciului de comerţ;
 • Spirit de lucru în echipă;
 • Deprinderi manageriale.

Calităţi personale:
 • creativ;
 • comunicabil;
 • spirit de iniţiativă;
 • încredere în sine;
 • capacitate sporită de muncă;
 • orientare către rezultate.

Oferim:
 • angajare permanentă;
 • timp de muncă deplin;
 • pachet social atractiv;
 • salariu competitiv, se negociază în mod individual în urma interviului.
 • amplasare geografică a locului de muncă în mun. Chişinău.

← Back to job list
Please send your resume by E-mail:
Or download via the form

Resume form

Attach your file *
For additional details please contact the Recruitment Consultant:
+373 68503560

Subscribe to our newsletter

Please send us your email address and we will inform you about the latest job opportunities and our company news

Which of the following situations would motivate you to work for another company: