Vacancy

Vacancy

Finding Solutions, Creating Opportunities

Manager in Securitate si Sanatate in Munca

Vacancy code: MSSM

PROFILUL CANDIDATULUI:
 • Studii superioare (tehnice);
 • Experiență în domeniu Securității și Sănătății în Munca (SSM), experiența managerială este un avantaj;
 • Experiență în industria de producere minim 3 ani;
 • Cunoașterea legislației în domeniul SSM;
 • Capacitate de organizare și planificare a activităților;
 • Bun comunicator, organizator, facilitator;
 • Limbi străine: Engleza – nivel mediu spre avansat.


RESPONSABILITĂȚI DE BAZĂ:
 • Conducerea și coordonarea activităților legate de SSM și Protecția Mediului pentru fabricile  companiei (Centrul si Sudul RM);
 • Asigurarea îndeplinirii a prevederilor legislației RM cu privire la SSM și Protecția Mediului;
 • Întreprinde măsuri eficiente de prevenire al accidentelor de muncă în cadrul companiei;
 • Leadershipul în cadrul firmei în ceea ce privește SSM și Procețtia Mediului prin asiguarea unei cooperări eficiente cu celelalte departamente din cadrul companiei;
 • Raportarea zilnică, saptamanală, lunară și anuală către: Director;
 • Efectuarea controalelor saptămânale conform programului de activitate, la toate locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă, precum și îmbolnăvirilor profesionale;
 • Organizarea eficientă a propagandei de protecția muncii și protecția mediu;
 • Studierea și aprofundarea noilor acte legislative referitoare în domeniu;
 • Verificarea existenței și integrității dotărilor referitor la protecția muncii și PSI în cadrul societății ca: truse de prim ajutor, stingătoare, hidranți, indicatoare de securitate, echipament de protecție, etc.;
 • Asigurarea instruirii necesare a angajaților în domeniul SSM stabilite prin lege, precum și alte instruiri necesare, urmată de evalurea cunoştinţelor dobândite în procesul de instruire prin examene, teste, probe practice etc;
 • Implementarea și monitorizarea sistemului OHSAS, precum și participarea la auditori externe de mediu și auditori OHSAS atunci când au loc;
 • Susține cursuri de protecția mediului pentru echipele de SSM;
 • Propune sancţiuni în cazul de nerespectare a cerinţelor de securitate a muncii în organizarea şi desfăşurarea proceselor tehnologice la toate locurile de muncă;
 • Colaborarea cu serviciul medical în fundamentarea programului de măsuri de protecţie a muncii

OFERTA:
 • Salariu avantajos, posibilitatea de crestere financiara si profesionala,
 • Oportunitatea de a activa intr-o echipa intenationala;

← Back to job list
Please send your resume by E-mail:
Or download via the form

Resume form

Attach your file *
For additional details please contact the Recruitment Consultant:
+373 68503560

Subscribe to our newsletter

Please send us your email address and we will inform you about the latest job opportunities and our company news

Which of the following situations would motivate you to work for another company: