Vacancy

Vacancy

Finding Solutions, Creating Opportunities

Specialist in activitatea de lobby (Lobby & Advocacy Specialist) (part time job)

Vacancy code: Lobby

Scop principal:

Sprijinul companiei in atingerea obiectivelor de politici si advocacy

Responsabilitati:

 • Coordoneaza elaborarea si punerea in aplicare a strategiei de lobby si advocacy;
 • Coordoneaza toate evenimentele / activitatile de advocacy.  
 • Pregateste materiale de advocacy de politici, documente de pozitie, mesaje de comunicare, alte materiale relevante pentru campaniile desfasurate.
 • Indeplineste sarcini organizatorice, logistice si de alta natura, inclusiv comunicare si relatii de parteneriat, legate de implementarea strategiei de lobby si advocacy;
 • Identifica oportunitati pentru influentarea factorilor de decizie;
 • Dezvolta si mentine relatii de lucru eficiente cu parteneri-cheie si cu alti actori comunitari, inclusiv ONG-uri, ministere, institutii si experti din domeniul social si al sanatatii, jurnalisti si finantatori, legate de implementarea strategiei de lobby si advocacy;
 • Realizeaza analize privind evolutia sectorului social si al sanatatii, inclusiv prin identificarea amenintarilor, oportunitatilor, tendintelor relevante pentru prioritatile de advocacy ale companiei;
 • Participa la grupuri de lucru cu ministerele de resort, institutii si experti din domeniul social si al sanatatii pentru revizuirea politicilor si a documentelor;
 • Reprezinta compania in cadrul sedintelor, evenimentelor, reuniunilor relevante pentru a face lobby si advocacy;  
 • Asista managerul de proiect in pregatirea rapoartelor lunare si trimestriale privind progresele inregistrate ca rezultat al implementarii strategii de lobby si advocacy.

Cerinte de baza:

 • Studii: superioare universitare
 • Cursuri de perfectionare in domeniul  advocacy, managementui de proiect (scriere de proiecte, etc.) – se va considera un avantaj
 • Experienta profesionala: minim 2 ani in advocacy 
 • Familiar cu colaborarea cu retelele si coalitiile societatii civile;
 • Cunoasterea sistemului de servicii sociale in Republica Moldova;
 • Cunoasterea limbilor romana, rusa si a limbii engleze (sau franceza , sau germana)
 • Cunoasterea unui editor de texte pe calculator.

← Back to job list
Please send your resume by E-mail:
Or download via the form

Resume form

Attach your file *

Subscribe to our newsletter

Please send us your email address and we will inform you about the latest job opportunities and our company news

Which of the following situations would motivate you to work for another company: