Вакансия

Вакансия

Находим решения, создаём возможности.

Consultant juridic principal

Код вакансии:

HR-Consulting (www.search4staff.com) – este în căutare de specialist pentru compania ce se ocupă de promovarea vinurilor de calitate, gestionarea producerii vinurilor cu IGP și DOP; asistență și consultanță sectorului vitivinicol al Republicii Moldova.

Atribuții:
 • Efectuează expertiza juridică a propunerilor parvenite de la subdiviziunile companiei  în partea elaborării, modificării şi completării actelor legislative şi normative în domeniul vitivinicol;
 • Acordă asistenţă juridică conducerii şi personalului companiei  în domeniul de competenţă;
 • Acordă asistenţă la elaborarea politicii de personal şi aplică procedurile de personal;
 • Asigură reprezintarea intereselor companiei  în instanţele de judecată şi alte autorităţi/instituţii în limita împuternicirilor stabilite în procură;
 • Acordă asistenţă juridică a sectorului vitivinicol în domeniul de competenţă.

Cerinţe:
 • Studii: superioare juridice (licenţiat în drept);
 • Experienţă profesională: 2 ani în domeniul jurisprudenţei, preferabil şi experienţă în domeniul vitivinicol;
 • Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
 • Să cunoască limba de stat, limba rusă şi limba engleză (scris şi vorbit);
 • Să dispună de capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să nu dețină antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Să nu fie privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau suplimentară, stabilită prin sentinţa judecătorească;
 • Să dispună de abilităţi în lucru cu calculatorul;
 • Să întrunească calităţi profesionale şi capacităţi organizatorice;
 • Să dispună de abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  

Cei interesați pot transmite CV la adresa email: sv10@search4staff.com
Telefon de contact : 060102909
În CV indicați codul postului vacant:  CJP
CV-urile vor fi analizate, iar candidații care corespund cerințelor vor fi invitați la interviu.

Vă mulțumim pentru timpul acordat.

 

← Вернуться к списку вакансий
Вы можете отправить резюме на электронный адрес:
Или загрузить через форму

Форма отправки резюме

Прикрепите файл *
За дополнительной информацией обращайтесь к нашему консультанту:
+373 60 102 909

Подписка на рассылку

Укажите электронный адрес и мы сообщим Вам о новых предложениях о работе и о новостях компании HR-Consulting.

По какой причине Вы могли бы уйти в другую компанию?